Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Aprileditie Nieuwsbrief verschenen 

16-4-2018   
 
De leden van de gebedskring rondom het Ariënsinstituut hebben medio april Nieuwsbrief nummer 26 ontvangen. Hierin schrijft rector Kuipers over (het belang van) Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.


Ook besteedt deze Nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan de vier opleidingen binnen het Ariënsinstituut: naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht namelijk vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent.

Verder in deze Nieuwsbrief: een kort verslag van de dubbele priesterwijding in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal op 11 november 2017, de schenking van ruim zesduizend euro die het Ariënsinstituut begin dit jaar ontving, de retraite van de priesterstudenten in de Norbertijnenabdij van Postel (België) en de nieuwe HBO-route voor priesterstudenten, het Theologicum Johannes Paulus II.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen
 

Terug