Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Diakendag 2015: ‘Ik geef om jou’ 

19-1-2015   
 
Zo’n vijftig diakens en hun echtgenotes kwamen zaterdag 17 januari in Utrecht bijeen voor de jaarlijkse diakendag van het Aartsbisdom Utrecht. De dag begon met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal. Verder werd onder meer een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen’ in het naastgelegen Museum Catharijneconvent.


In zijn preek ging kardinaal Eijk in op de Evangelielezing van deze ochtend over de rijke jongeling die naar Jezus toekomt om te vragen “Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” (Mt. 19,16-21). Jezus noemt hem een aantal voorwaarden, maar “de knul vraagt door,” aldus de kardinaal, omdat hij volmaakt wil worden. Jezus zegt dan: “Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen.” Kardinaal Eijk: “Kortom, dit is een oproep om alles te geven wat hij heeft, eigenlijk: om zichzelf te geven.” We zijn allemaal geroepen om Jezus na te volgen en om te komen tot de gave van onszelf. Het gaat erom deze zelfgave te realiseren overeenkomstig de eigen roeping – en dat betekent niet voor iedereen hetzelfde.


Diaken Hoes leest het Evangelie

Om dat te illustreren, vertelde kardinaal Eijk over de H. Antonius abt, wiens gedachtenis deze dag werd gevierd. Deze Antonius ging als jongeman van 18 als kluizenaar in de woestijn leven. Hij worstelde met zijn roeping tot zelfgave, zo is bekend. “In de H. Antonius zien wij één van de oermodellen van roeping,” aldus de kardinaal. “In hem zien we het ‘recept’ voor een roeping tot huwelijk, religieus, diaken, priester, bisschop. U zult weleens gedacht hebben: God is wel veeleisend met betrekking tot mijn roeping. Veeleisendheid is echter een teken dat iemand vindt dat je ertoe doet. Zo is het ook bij God: Hij laat zien dat Hij om ons geeft, ons serieus neemt. Nu is het aan ons om Hem serieus te nemen.” 
Beeld van de H. Antonius abt, te zien in de expositie ‘Ik geef om jou’

Na de Eucharistieviering verplaatste de groep zich naar het auditorium van het naastgelegen Museum Catharijneconvent, waar kardinaal Eijk een inleiding verzorgde over zijn brief ‘Het geloof vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21ste eeuw’. Aansluitend beantwoordden hij en hulpbisschop Hoogenboom diverse vragen van de aanwezigen. Na de lunch togen de diakens opnieuw naar het auditorium. Daar werden zij ontvangen door museumdirecteur Marieke van Schijndel, die kort sprak over (de geschiedenis van) het museum. Vervolgens vertelde Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Skanfonds, waarom deze organisatie een financiële bijdrage leverde aan de expositie ‘Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen’, die momenteel te zien is in het museum. Samengevat: deze expositie draagt bij aan het vitaal houden van het katholiek sociaal denken, activeert mensen ten behoeve van kwetsbaren, kwetsbare doelgroepen zijn erbij betrokken en er is een groot draagvlak. 
Ontmoeting met één van de ‘levende objecten’

In de derde korte inleiding gaf Saskia van Haaren, hoofd Projectbureau van het Catharijneconvent, een toelichting op de tentoonstelling. Het is een cultuurhistorische (en niet kunsthistorische) expositie, die persoonlijke verhalen laat zien. Naast ‘echte’ kunst worden gewone, dagelijkse voorwerpen getoond. Daarnaast zijn er dagelijks verhalenvertellers oftewel ‘levende objecten’ aanwezig die hun levensverhaal vertellen aan bezoekers. Dit is een heel gemêleerd gezelschap: van bijvoorbeeld verslaafden tot mantelzorgers. “Naast inspireren en motiveren wil deze expositie confronteren en raken,” aldus Van Haaren. Verdeeld in drie groepen kregen de diakens vervolgens een rondleiding door de tentoonstelling, waarna de diakendag werd afgesloten met een drankje. 

 

Terug