Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Goede Week en Pasen op het Ariënsinstituut 

6-4-2018   
 
Dit jaar waren de seminaristen van het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Goede Week en Pasen op het Ariënsinstituut om deze bijzondere dagen in gebed en bezinning te beleven. Zij vierden de plechtigheden mee in de Utrechtse St. Catharinakathedraal.


De dagen van het lijden en de dood van Jezus stonden in het teken van stilte en bezinning. Het begon op de avond van Witte Donderdag met de plechtige avondmis waarin de instelling van de Eucharistie, het priesterschap en het gebod van de naastenliefde werden gevierd en herdacht. Aan het einde van deze viering werd het H. Sacrament in processie naar de Vredeskapel gebracht, waar het ter aanbidding stond uitgesteld tot middernacht. Ondertussen werden in de kerk door het Gregoriaans Koor Utrecht de Donkere Metten van Goede Vrijdag gezongen.

De volgende dag begon met het ochtendgebed in de kapel van het Ariënsinstituut. Rector Kuipers: “Tijdens een muziekmeditatie luisterden we naar Membra Jesu Nostri van D. Buxtehude, waarin zeven ledematen van het lichaam van Jezus worden bezongen. ‘s Middags waren we in de kathedraal om de kruisweg en de kruishulde mee te maken en ‘s avonds vierden we de plechtigheden van Goede Vrijdag mee. Na afloop werden de Donkere Metten van Paaszaterdag gezongen.”

De ochtend van Stille Zaterdag stond in het teken van stilte en meditatie. Spirituaal Biemans SJ hield een meditatie over de tweede verschijning van de verrezen Christus. De middag werd gebruikt om het paasfeest voor te bereiden. De acolieten van de paaswake gingen naar de kathedraal om te oefenen, anderen bereidden het paasontbijt voor en weer anderen poetsten het koper uit de kapel. “Alles was klaar toen we om 21.00 uur de donkere kathedraal binnentrokken met het licht van de paaskaars. Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven, vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander vinden, klonk het in de paasjubelzang. Na afloop van de paaswake werd Pasen ook culinair gevierd met het paasontbijt op het Ariënsinstituut in aanwezigheid van kardinaal Eijk,” zo vertelt rector Kuipers.

Paasmorgen begon met het feestelijke ochtendgebed in de huiskapel. Alle seminaristen waren als acoliet betrokken bij de plechtige hoogmis van Pasen in de kathedraal en na afloop maakten ze van de gelegenheid gebruik om in de pastorie vele parochianen een Zalig Pasen te wensen.

 

Terug