Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Joost Baneke tot priester gewijd 

24-6-2014   
 
Kardinaal Eijk heeft tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal in Utrecht op 21 juni Joost Baneke tot priester gewijd. Concelebranten aan het altaar waren de hulpbisschoppen Hoogenboom en Woorts, rector Kuipers van het Ariënsinstituut, pastoor Huitink en pastoor Boogers, plebaan Van der Vegt en vicaris Magistri V. Boland O.P – Baneke was docent aan een college van de dominicanen in Oxford en volgde daar ook zijn theologiestudie.


Baneke bedankte kardinaal Eijk na afloop dat hij “deze vreemde vogel” heeft willen wijden, volgens kardinaal Eijk was dat geen probleem: hij had in zijn 15 jaar als bisschop “wel meer vreemde vogels” gewijd.
In zijn preek stond kardinaal Eijk uitgebreid stil bij het gebed, “dat essentieel is in het leven van de mens.” Dat laten ook de statistieken zien: 90 procent van de christenen bidt, ook zij die verder hun geloof niet praktiseren. En 63 procent van de Nederlanders zegt regelmatig te bidden tot God/een hogere macht. “Voor een aantal mensen is het gebed een soort psychotechniek,” aldus kardinaal Eijk. Hji citeerde vervolgens de heilige paus Johannes Paulus II, die stelde dat ‘de mens zijn hoogtepunt bereikt op het moment dat hij bidt, de mens is nooit zo groot als op het moment dat hij knielt’.Aarde en de hemel
“Wat is de essentie van het gebed?”, vroeg de kardinaal zich hardop af. Voor de beantwoording van die vraag ging hij te rade bij de heilige Arnold Jansen, stichter van onder meer ‘de Missionarissen van Steyl’. “Het gebed kan de aarde aan de hemel binden,” zo citeerde hij Arnold Janssen. “Dat zien we ook terug in de Evangelielezing van vandaag (Joh. 17,6.14-19), met het Hogepriesterlijk gebed. Jezus bidt daarin om zichzelf – dat zijn  verrijzenis en hemelvaart de definitieve verbinding van de aarde en de hemel mag zijn. Hij bidt ook voor zijn leerlingen: zij zorgen ervoor dat mensen van de aarde tot de hemel komen. En hij bidt voor degenen die door Zijn leerlingen tot Hem komen: In Hem zijn aarde en hemel verbonden. Joost, jij bent nu ook intens verbonden met Christus. In jouw persoon worden aarde en hemel verbonden. Ook en vooral voor de priester geldt: hij is het grootst als hij bidt,” aldus de kardinaal.‘Vonk van de ziel’
De band tussen hemel en aarde komt tot stand door de verkondiging van het woord en de bediening van de sacramenten, vooral de Eucharistie “In dit sacrament wordt de aarde het meest intens met de hemel verbonden,” benadrukte kardinaal Eijk. “Als klinisch en forensisch psycholoog was Joost Baneke veel bezig met het innerlijk van de mens, maar hij heeft ontdekt dat er nog een dieper innerlijk is dat de psychologie niet bereikt: ‘de vonk van de ziel’ zoals de kerkvaders het noemden. Daar is God aanwezig.”
“Ook de cisterciënzer spiritualiteit heeft een grote betekenis gehad in je reis. Ook daarin richt de mens zich in gebed op het innerlijk waar God in ons woont. Zoals Bernard van Clairvaux zei: ‘De tuin van het Paradijs kan men niet betreden met de voeten, maar met het hart.’ Door het gebed bereiken we het diepst van de ziel. Joost, je zult nu mensen bijstaan om mensen met hun hart/innerlijk het Paradijs te laten betreden. We bidden dat je velen op aarde kunt laten leven in verbinding met de hemel.”

 

‘Zusters van het Cenakel’
Joost Baneke blijft verbonden aan de HH. Martha en Mariaparochie (Baarn en omgeving), waar hij sinds zijn diakenwijding op 16 november al werkzaam was. In zijn korte dankwoord noemde Baneke ook de Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende Aanbidding, in Utrecht beter bekend als “de zusters van het Cenakel”. Omdat Baneke daar de afgelopen maanden regelmatig vieringen leidde en gesprekken had met de zusters, schonken ze hem een kazuifel – gemaakt in de Filippijnen. Na afloop van de viering maakten velen gebruik van de gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk aan het Nicolaaskerkhof. 

Terug