Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Nieuwsbrief Ariënsinstituut verschenen 

9-10-2017   
 
De leden van de Gebedskring ontvangen deze week de jongste editie van de Nieuwsbrief van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Zoals altijd is het openingsartikel van de hand van rector Kuipers van de priesteropleiding. Onder het kopje ‘Met frisse moed…’ kijkt hij kort terug op de afgelopen zomerperiode en op de start van het nieuwe studiejaar.


Het Ariënsinstituut is dit studiejaar gestart met tien priesterstudenten. Zes van hen wonen op het Ariënsinstituut en studeren theologie aan de universiteit en hogeschool in de binnenstad van Utrecht, één is student aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk, één doet zijn pastoraal jaar in de Gabriëlparochie (Didam e.o.) en twee zullen er in november tot priester worden gewijd.
 Rector Kuipers: “Natuurlijk hoop ik dat het hier niet bij blijft, maar dat de Heer ook in de toekomst jonge mensen blijft roepen om Hem als priester te dienen. We zijn God dankbaar dat er op dit moment enkele jongemannen zijn die zich oriënteren om met de priesteropleiding te beginnen. Laten we bidden voor hen en voor al onze priesterstudenten: dat de Heer hen mag zegenen met de gaven van hoofd en hart en hen de moed geeft om aan hun roeping te beantwoorden.”

In de Nieuwsbrief vertellen twee priesterstudenten over hun zomerstage. James Keuben liep deze stage in de Duitse bedevaartsplaats Kevelaer, waar hij vooral liturgische taken verrichtte tijdens de diverse vieringen. “Tijdens mijn stage heb ik bovendien de kosters mogen helpen bij allerlei werkzaamheden achter de schermen, zoals het opruimen en klaarmaken van de kerk, het verzorgen van de bloemen en het vouwen en nieten van liturgieboekjes. Verder heb ik in het Priesterhaus, waar ik verbleef, na de lunch dagelijks meegeholpen in de spoelkeuken. Het verrichten van dergelijke taken geeft een beeld van wat er in een kerkgemeenschap en een bedevaartsplaats voor en achter de schermen gebeurt.”
Erik Rozeman liep stage in de Zalige Titus Brandsmaparochie (Wageningen e.o.). “Ik heb aan een groot aantal verschillende aspecten van het werk van de parochiepriester mogen ‘ruiken’,” vertelt hij in de Nieuwsbrief. “Natuurlijk heb ik mij gedurende de stage ook beziggehouden met liturgische assistentie tijdens de Eucharistievieringen, maar wat vooral mijn aandacht trok was het aspect van de menselijke nabijheid. Dit aspect van het priesterlijk dienstwerk heb ik in veel verschillende situaties mogen meemaken. Het meest indrukwekkende daarvan was de nabijheid die tot uitdrukking komt in de sacramenten. De reden hiervoor is dat bij het vieren daarvan de priester de mens bij God brengt en God bij de mensen. Ik heb dit mogen beleven tijdens de ziekenzalving. Een groot deel van de familie was daarbij aanwezig en ook zij waren er allen diep door geraakt.” Een hoogtepunt van zijn stage vond Rozeman een huwelijkssluiting in de O.L.V. Ten Hemelopneming kerk te Renkum.

Klik hier om de gehele Nieuwsbrief te lezen.

 

Terug