Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Nieuwsbrief Ariënsinstituut verspreid 

25-9-2015   
 
De leden van de gebedskring om roepingen van het Aartsbisdom Utrecht ontvingen deze week de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut, de Utrechtse priesteropleiding. De Nieuwsbrief is ook digitaal verspreid onder de priesters en diakens in het aartsbisdom. Rector Kuipers: “We hopen dat de lezer zich door deze Nieuwsbrief nog meer verbonden gaat voelen met ons huis en de jonge mannen die hier worden gevormd om later als priester in het parochiepastoraat van ons aartsbisdom aan de slag te gaan.”


Zomerstage
Eén van de studenten van het Ariënsinstituut doet in de Nieuwsbrief verslag van de stage die hij in en om het Spaanse Santiago deed: het is gebruikelijk dat de seminaristen enkele weken van hun vakantie aan een zomerstage besteden.
Verder stellen de nieuwe spirituaal en een nieuwe student zich voor in deze Nieuwsbrief, die ook nog een terugblik bevat op de Ariënsgedachtenisviering in Maarssen en een vooruitblik op het komende studiejaar door rector Kuipers.

Klik hier voor de Nieuwsbrief

 

Terug