Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Officiële replica beeld OLV van Fatima in Ariënsinstituut 

11-1-2017   
 
In de kapel van het Ariënsinstituut arriveerde op 7 januari ‘s avonds een officiële replica van het beeld van OLV van Fatima uit de Verschijningskapel. Het beeld was eerder die week vanuit Portugal op Schiphol aangekomen en naar het aartsbisschoppelijk paleis gebracht. Daar werd ter verwelkoming in de kapel een Mariavespers gevierd, met kardinaal Eijk als agens.


De leden van de Gebedskring rond het Ariënsinstituut verzamelden zich op maandagavond 9 januari rond het beeld in de kapel van het Ariënsinstituut. Daar baden ze zoals elke week om heilige priesters en om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. “Het was mooi dat het beeld uit Fatima ons gebed dit keer ondersteunde,” aldus rector Kuipers.
Het beeld is de komende drie maanden nog in het aartsbisdom, als voorbereiding op de bisdombedevaart naar Fatima en Lissabon van 10 t/m 15 juni. In diverse parochies worden daarom vieringen georganiseerd rond het beeld. Daarbij zal zo mogelijk ook steeds de aartsbisschop, een hulpbisschop of een vicaris aanwezig zijn. Parochies in het aartsbisdom die belangstelling hebben om een viering rond dit beeld te houden, kunnen zich melden bij bedevaartcoördinator Ben Lokate (lokate@aartsbisdom.nl).

In Fatima verscheen Maria zes keer aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. In 2017 is de 100ste verjaardag van deze verschijningen. Klik hier voor meer informatie over de bedevaart naar Fatima en Lissabon.

 

Terug