Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Paaseditie nieuwsbrief Ariënsinstituut 

24-3-2016   
 
Rond Pasen ontvangen de leden van de gebedskring van het Ariënsinstituut de twintigste editie van de Nieuwsbrief. Bij deze mailing zit ook materiaal bijgesloten voor komende Roepingenzondag (17 april), plus een uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag op 16 april.


Deze dag in het weekeinde van Roepingenzondag vindt ditmaal plaats in Utrecht en is bedoeld voor de leden van de Diocesane Gebedskring en allen die het Ariënsinstituut een warm hart toedragen.

‘Gave van Gods barmhartigheid’
In de Nieuwsbrief staat rector Kuipers van het Ariënsinstituut stil bij Roepingenzondag 2016. Paus Franciscus sluit in zijn boodschap voor Roepingenzondag aan bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, Kuipers: “Hij spreekt de hoop uit dat iedere gedoopte gedurende het Heilig Jaar van de Barmhartigheid de vreugde ervaart om tot de Kerk te behoren en mag herontdekken dat de christelijke roeping voortkomt uit het Volk van God en een gave is van Gods barmhartigheid. De Kerk, zo schrijft paus Franciscus, is het huis van barmhartigheid en de bodem voor roepingen.”

Verder stellen in deze Nieuwsbrief twee nieuwe studenten zich voor: Marko Bučić is per 1 februari gestart met de priesteropleiding en André van der Steenstraeten is 17 februari aangenomen en aanvaard als diakenstudent voor het Aartsbisdom Utrecht. Ook bevat deze Nieuwsbrief een vooraankondiging van de diakenwijding van priesterstudent Johan Rutgers, een verslag van de praktijkdag diaconie in Apeldoorn en een bericht over de recente retraite en bedevaart van de seminaristen. Tot slot wordt het oriëntatieweekend aangekondigd dat plaatsvindt in het aankomende Pinksterweekeinde.

Klik hier voor de Nieuwsbrief

Klik hier voor de uitnodiging

 

Terug