Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Priesterdag in Twente 

4-9-2014   
Jaarlijkse bijeenkomst Ariënskring
Traditiegetrouw komen de priesters van de Ariënskring op de eerste maandag in september samen voor een dag van ontspanning en ontmoeting. Deze ‘priesterdag’ bracht hen dit jaar naar Twente. Daar kregen de ongeveer dertig deelnemende priesters van het Aartsbisdom Utrecht een gevarieerd programma voorgeschoteld, dat startte met een Eucharistieviering in de Georgiusbasiliek in Almelo. Hoofdcelebrant was hulpbisschop Woorts.
Na de lunch gaf Mia Vendrig van het Projectbureau Fondsenwerving van het Ariënsinstituut een korte inleiding over het (financiële) reilen en zeilen van de onlangs gestarte priesteropleiding. In Delden (H. Geest parochie) wandelden de priesters vervolgens vanaf de pastorie naar kasteel Twickel, waar zij door rentmeester graaf Schimmelpenninck welkom werden geheten. “Kasteel Twickel is slechts beperkt toegankelijk voor het publiek, maar wij  kregen de gelegenheid om rondgeleid te worden,” vertelt pastoor Oortman van de H. Geest parochie.‘Drostambt’
Pastoor Oortman: “Het was een prachtige rondleiding door het kasteel. De rondleiders hadden in het archief wat zaken opgezocht die betrekking hebben op het bisdom, zoals enkele aktes van bisschoppen uit de 16de eeuw over het drostambt in Twente en een oud lakzegel. Ook werd een oude bijbel getoond die begon met een brief van de H. Hiëronymus en niet met het boek Genesis. En een origineel manuscript met tekeningen van allerlei kerken, waaronder de Dom in Utrecht.”
Om vijfuur vierden de priesters in Delden gezamenlijk de Vespers, waarna de dag met een buffet werd afgesloten.

Foto’s in de Georgiusbasiliek: Joseph Lenferink

 

Terug