Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Studierector voor Ariënsinstituut 

5-10-2018   
 
Dr. Anton ten Klooster treedt op 1 januari 2019 aan als studierector van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Daarmee is hij tevens verantwoordelijk voor het theologicum Johannes Paulus II, de HBO-priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft hem in deze taak benoemd voor de omvang van 0,3 FTE, in aanvulling op zijn taken aan de Tilburg School of Catholic Theology.


Met deze uitbreiding van de staf wordt het omvangrijke takenpakket van rector Patrick Kuipers enigszins verlicht. Kuipers over deze aanstelling: “Hiermee wordt voorzien in een belangrijke taak, namelijk de verantwoordelijkheid voor de academische vorming van de priesterstudenten. Ik zie uit naar de samenwerking.” De studierector is onder meer verantwoordelijk voor de studievoortgang van de priesterstudenten, de afstemming van studieprogramma’s met de universiteit en de inrichting van een leergang voor studenten die de HBO-priesteropleiding volgen via het theologicum.

Anton ten Klooster (1983) volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt en werd in 2010 tot priester gewijd. In 2018 promoveerde hij cum laude aan Tilburg University op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door de heilige Thomas van Aquino. Na zijn promotie kreeg hij een aanstelling als universitair docent theologie aan deze universiteit. Zijn vervolgonderzoek gaat over het thema bekering. Ten Klooster is blij met zijn nieuwe taak. “De verantwoordelijkheden van een studierector sluiten goed aan bij het geven van onderwijs en het doen van onderzoek aan de universiteit. Ik ben blij dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen aan de vorming van jonge mensen, dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van het Aartsbisdom Utrecht.”

 

Terug