Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Veertiende editie nieuwsbrief Ariënsinstituut verschenen 

2-10-2013   
 
De Ariënsinstituut-nieuwsbrief van oktober 2013 opent met een bijdrage van rector Kuipers over de start van het nieuwe studie- en vormingsjaar voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht.


In hetzelfde artikel schrijft rector Kuipers over enkele activiteiten die de komende tijd op de agenda staan: “We willen jonge mensen blijven uitdagen tot een leven in dienst van Christus en zijn Kerk. Daarom organiseert het Ariënsinstituut van 7 t/m 10 juni 2014 (Pinksteren) een speciale roepingenreis naar Trier. In deze oudste stad van Duitsland willen we met geïnteresseerden nadenken over het priesterschap. Bovendien sluiten we ons aan bij de Springprocessie die op de dinsdag na Pinksteren in Echternach in Luxemburg gehouden wordt. […] Daarnaast blijven we vragen om uw gebed om nieuwe roepingen. Naast alle activiteiten en campagnes zijn roepingen allereerst een vrucht van aanhoudend gebed. Daarom wordt op zaterdag 10 mei 2014 een speciale gebedsdag om roepingen gehouden.”

In de nieuwsbrief stellen vervolgens vier nieuwe priesterstudenten zich voor: Gauthier de Bekker, Alexander Bosman, Martijn Hazendonk en Erik Rozeman. Met hun komst telt het Aartsbisdom Utrecht aan het begin van dit studiejaar elf seminaristen. Geert Hoes, bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat, introduceert de twee diakenstudenten die onlangs zijn gestart aan hun opleiding aan het Bonifatiusinstituut op de Tiltenberg: Jeroen Uhl en John Jansen. Na een kort verslag over de Ariënsweek die in juli plaatsvond voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, besluit de nieuwsbrief met de uitnodiging voor de diakenwijding van Joost Baneke en Rini Bouwman. Deze vindt plaats op 16 november in de St. Catharinakathedraal te Utrecht (aanvang: 10.30 uur).

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 

Terug