Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Zomereditie Nieuwsbrief Ariënsinstituut verschenen 

22-6-2017   
 
De leden van de Gebedskring ontvangen deze week de zomereditie van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut. De Nieuwsbrief opent traditiegetrouw met een bijdrage van rector Kuipers, die positief terugblikt op het voorbije studiejaar in een artikel getiteld ‘Een jaar vol hoogtepunten’.


“Natuurlijk werd er hard gestudeerd,” aldus rector Kuipers. En niet alleen aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en de Tilburg School of Catholic Theology waar de studenten hun opleiding volgen – “samen met de priesterstudenten van de bisdommen Breda en Rotterdam nemen zij daarnaast op donderdag deel aan een speciaal programma op het Ariënsinstituut. Dit initiatief, waarin de drie bisdommen nauw samenwerken, biedt een aanvulling op het gebied van priesterlijke spiritualiteit en liturgie. Elementen waarvoor bij de theologische opleidingsinstituten minder aandacht is. Denkt u daarbij aan onderdelen als celibatair leven, geschiedenis van de kerkmuziek en de liturgie van de sacramenten. Natuurlijk mogen zangles en muzikale vorming in dit rijtje niet ontbreken.”

Verder laat de rector kort enkele memorabele gebeurtenissen uit het afgelopen studiejaar de revue passeren: de bedevaart van de studenten naar Rome plus de ontmoeting met paus Franciscus maar vooral de diverse wijdingen.
De Nieuwsbrief kijkt in het binnenwerk wat uitgebreider terug op de twee meest recente plechtigheden: de diakenwijdingen van Mauricio Meneses Santiago en Ronald den Hartog. Verder wordt kort teruggeblikt op de stille retraite die de priesterstudenten dit voorjaar in de Norbertijnenabdij van Postel hadden. Ook worden de leden van de gebedskring uitgenodigd voor de diakenwijding van André van der Steenstraeten, op 9 september in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht.

Klik hier om de Nieuwsbrief te downloaden

 

Terug