Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Zomereditie Nieuwsbrief verschenen 

18-7-2018   
 
De leden van de gebedskring rondom het Ariënsinstituut hebben medio juli Nieuwsbrief nummer 27 ontvangen. Hierin maakt rector Kuipers de balans op van het afgelopen studiejaar: “Een jaar waarin veel is gebeurd. Dankbaarheid overheerst. Dankbaarheid jegens God die ons zijn genade en kracht heeft geschonken, op moeilijke momenten wanneer we afscheid moesten nemen van priesterstudenten, maar vooral ook op de vele mooie momenten.”


Zo noemt hij de diakenwijding en dubbele priesterwijding die in 2017 plaatsvonden en de bisdombedevaart naar Lourdes dit voorjaar. Ook kijkt hij alvast vooruit naar de start van de nieuwe opleidingen voor vrijwilligers die het Ariënsinstituut vanaf september aanbiedt.

Verder besteedt deze Nieuwsbrief aandacht aan de afsluiting van het studie- en vormingsjaar op 29 juni, toen James Keuben officieel werd aanvaard als priesterkandidaat voor het Aartsbisdom Utrecht en drie andere studenten de aanstelling tot lector ontvingen. Bovendien bevat de Nieuwsbrief een verslag van de priesterwijding van Tom Kouijzer s.m., oud-student van het Ariënskonvikt en lid van de congregatie van de Maristen. Eind mei overleed oud-spirituaal van het Ariënskonvikt Hans van Winkel – in deze Nieuwsbrief is een In memoriam opgenomen. Tot slot staan er twee aankondigingen in de Nieuwsbrief: voor een landelijke impulsdag voor roepingen op 7 november en voor de ontmoetingsdag van de diocesane gebedskring om roepingen op 11 mei 2019.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen

 

Terug