Agenda   |  
Zoeken
 

Spirituaal Biemans SJ

Geboren in 1971

Met ingang van 15 augustus 2015 is pater Ward Biemans SJ STL benoemd tot spirituaal van het Ariënsinstituut. Als zodanig is hij belast met de geestelijke begeleiding en vorming van de seminaristen van het aartsbisdom. Hij werkt hierin nauw samen met de andere spirituaal, em. pastoor drs. H.Th.M. van Doorn, die deze taak het studiejaar 2014-2015 alleen heeft verricht.

Ward Biemans werd geboren in Gilze en Rijen en studeerde na zijn gymnasiumopleiding gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vervolgens vertrok hij naar Utrecht voor een studie sociale wetenschappen en milieukunde. Na zijn studie heeft hij verschillende jaren gewerkt als milieubeleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland. In 2000 trad hij in bij de Jezuïetenorde en deed zijn noviciaat in Birmingham, waarna hij zijn bachelor theologie deed aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome behaalde hij in 2007 zijn kerkelijk licentiaat in de moraaltheologie. In hetzelfde jaar werd hij tot diaken gewijd. Terug in Nederland bereidde hij zich voor op het parochiepastoraat en werd in 2008 in Antwerpen tot priester gewijd.

Hij werd vervolgens benoemd in de H. Petrus Canisiusparochie te Nijmegen en heeft in die jaren ruime ervaring opgedaan in de geestelijke begeleiding. Ook heeft hij verschillende achtdaagse- en weekendretraites gegeven in Nederland en Vlaanderen. Het jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot spirituaal was pater Biemans voor zijn tertiaat (een laatste vormingsjaar binnen de jezuïetenorde) in Portland, Oregon in de Verenigde Staten. Momenteel is hij werkzaam als priester in de H. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg) te Amsterdam en actief in het vormingswerk van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.