Agenda   |  
Zoeken
 

Spirituaal Van Doorn

Geboren op 15 augustus 1938

H.Th.M. van Doorn, pr. is sinds 15 augustus 2014 spirituaal (geestelijk directeur) van het Ariënsinstituut. Als zodanig is hij belast met de geestelijke begeleiding en vorming van de priesterstudenten van het Ariënsinstituut. Emeritus pastoor Van Doorn was van 1 oktober 2000 tot 1 juni 2018 bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene.

Em. pastoor Van Doorn heeft sinds zijn priesterwijding op 21 juli 1963 ruime ervaring opgedaan op pastoraal en bestuurlijk terrein en op het gebied van de oecumene. Van 1968 tot 1981 was hij moderator van het St.-Bonifatiuscollege te Utrecht. In 1981 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de Heilig Hart, Aloysius en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming parochie te Utrecht. Op 1 oktober 1989 werd hij benoemd tot deken van het Dekenaat Zwolle. Op 1 oktober 1993 volgde zijn benoeming tot deken van het Dekenaat Salland en lid van de Bisdomraad van het Aartsbisdom Utrecht. Zijn werkzaamheden als bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene combineerde hij vanaf 1 januari 2000 met zijn pastorale werkzaamheden ten dienste van het project ‘Willibrordcommuniteit’ van het Dekenaat Utrecht-Oudenrijn en vanaf 5 oktober 2000 tevens met het ambt van moderator van de Utrechtse Studenten Parochie. Vanaf 1 januari 2004 was hij pastoraal werkzaam in de parochie HH. Michaël en Laurens te De Bilt, ook nadat deze parochie in 2011 deel ging uitmaken van de parochie HH. Martha en Maria. Van 2009 t/m 2014 was Van Doorn voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Nadat hij in 2011 met emeritaat was gegaan, kreeg hij per 1 januari 2012 een nieuwe benoeming tot halftime pastoor van de St. Lucasparochie (Veluwevallei). Deze functie heeft hij t/m 2014 vervuld. Voorts was em. pastoor Van Doorn jarenlang voorzitter van het FUGO Beraad: het interprovinciale overleg tussen de kerken van Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Ook was hij ruim tien jaar voorzitter van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.