Agenda   |  
Zoeken
 

Nalatenschap

Het is ook mogelijk om het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht op te nemen in uw testament. Een testament moet altijd door een notaris worden vastgelegd. Er zijn twee verschillende manieren om het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht op te nemen in uw testament: een legaat of een erfstelling.
Bij een legaat gaat het om een vast bedrag. Maar ook goederen, inboedel of huis, behoren tot de mogelijkheid.
Bij een erfstelling laat u een percentage van uw totaal vermogen na aan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.

Erfbelasting
Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht beschikt over de ANBI status. Op grond hiervan is over een erfenis of legaat geen erfbelasting verschuldigd.
Wie een erfenis krijgt waarop de ANBI status niet van toepassing is, betaalt daarover belasting. Hoeveel, hangt af van het te erven bedrag en van de relatie die je hebt met de overledene.
De regels over erfbelasting staan in de Wet Schenk- en Erfbelasting.

Tarieven 2016

Waarde erfenis  Partner  Kleinkinderen en verdere afstammelingen  Overige erfgenamen 
Euro 0 – Euro 121.903 10% 18% 30%
Euro 121.903 en meer 20% 36% 40%


Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners  Euro 636.180
Kind of kleinkind Euro   20.148
Ouder Euro   47.715 (NB: als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen Euro 47.715.
Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook Euro 47.715.)
Kind met handicap Euro   60.439
Andere erfgenamen Euro     2.122


Indien u meer informatie wilt over het opnemen van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht in uw testament, kunt u contact opnemen met diaken A.G.L. Dols, adjunct-econoom van het Aartsbisdom Utrecht. Hij is u graag van dienst. Tel.: 030 2391953 of e-mail: dols@aartsbisdom.nl.