Agenda   |  
                                           
Zoeken
 
    Agenda: Landelijke impulsdag roepingen
Gebeurtenis exporteren

Titel

Landelijke impulsdag roepingen 

Locatie

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 Utrecht 

Begintijd

7-11-2018 9:30 

Eindtijd

7-11-2018 17:00 

Beschrijving

Aandacht geven aan roepingen vraagt binnen de parochies en de religieuze gemeenschappen een permanente zorg en verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk aan het kerkelijk leven van iedere geloofsgemeenschap verbonden is.
 
Het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO)* wil daarom op het Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van onze kerkprovincie, nadenken en met elkaar van gedachten wisselen hoe de roeping tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerkgemeenschap. Roepingenpastoraal is immers een verantwoordelijkheid voor ons allen! Het thema van deze unieke landelijke impulsdag op 7 november is ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan’. Inhoudelijke reflectie (door onder anderen bisschop Van den Hende) en uitwisseling van actuele best practices rond roeping zijn de twee grote pijlers voor deze dag.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad. De dag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal, waarbij kardinaal Eijk de hoofdcelebrant is. Beide kerken liggen op loopafstand van elkaar (6 minuten – 550 meter).
 
Voor deze gratis impulsdag heeft het IRO per parochie of gemeenschap de verantwoordelijken uitgenodigd. “Wij vragen u één of twee afgevaardigden te sturen, bij wie de pastorale zorg rond jeugd, jongeren en roeping in handen ligt,” aldus het IRO in de uitnodiging die deze zomer naar alle parochies en religieuze gemeenschappen is verstuurd.
 
Programma:
09.30 uur: H. Mis in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht
11.00 uur: Koffie in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9
11.30 uur: Woord van welkom
11.40 uur: Lezing door bisschop Van den Hende
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Best practices (45 minuten p.p.)
15.00 uur: Koffie / thee
15.30 uur: Afsluitende forumdiscussie
16.00 uur: Borrel
 
Met medewerking van:
Hoofdspreker: Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
Dagvoorzitter: Jos Geelen
Best practices: Michel Remery | zr. Madeleine Bouman (Missiezusters v/h Kostbaar Bloed)
 
* Het IRO is een landelijke commissie waarin de bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen samenwerken. Het IRO ontwikkelt onder meer elk jaar de materialen voor Roepingenzondag.

Duurt hele dag

 

Terugkeerpatroon

 

Werkruimte

Meer info

Bijlagen
Inhoudstype: Gebeurtenis
Gemaakt om 24-7-2018 14:58  door Caroline Wenting 
Laatst gewijzigd op 24-7-2018 14:59  door Caroline Wenting