Agenda   |  
Zoeken
 

Gebeden om roepingen

‘Bid tot de Herder’. Die tekst prijkt op het materiaal van Roepingenzondag 2019 (12 mei). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom een aantal gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen. Bijzonder is dit keer dat de gebeden zijn gebaseerd op aandachtspunten die bisschop Van den Hende van Rotterdam noemde in zijn inleiding tijdens de landelijke impulsdag voor roepingen op 7 november 2018 met als motto ‘Beter horen’.

In het voorwoord benadrukt rector Kuipers van het Ariënsinstituut en voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) dat het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen een zeer belangrijke taak is binnen de Kerk. Mede daarom heeft het IRO vorig jaar de landelijke impulsdag georganiseerd. Kuipers: “We moeten voortdurend aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.”

Rector Kuipers haalt paus Franciscus aan, die in zijn apostolische exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) heeft gewezen op ieders roep tot heiligheid. “Heiligheid kun je niet uitbesteden, want de roeping tot heiligheid is ons gegeven met het doopsel om te leven als nieuwe mens in Christus’ naam. Het hangt op de eerste plaats van Gods genade af en dan vervolgens van ons serieuze antwoord. Het is goed om te bedenken dat een gemeenschap die werk maakt van roeping, een gemeenschap is die liefheeft, waar de liefde centraal staat. In zo’n gemeenschap wil Christus present zijn en met concrete mensen op weg gaan – ook de weg van het priesterschap en het religieuze leven,” zo schrijft Kuipers.

In plaats van de gebruikelijke 12 gebeden om roepingen (voor elke maand één), bevat het boekje dit jaar zeven gebeden – elke dag van de week een nieuw gebed. De gebeden zijn gebaseerd op aandachtspunten die bisschop Van den Hende van Rotterdam noemde in zijn inleiding tijdens de impulsdag ‘Beter horen’. Deze zeven aanbevelingen zijn: beter horen, beter bidden, beter binden, beter buigen, meer vertrouwen, beter zien, beter kiezen.

Rector Kuipers: “We hopen dat dit boekje, met voor elke dag van de week een vers gebed, de blijvende aandacht voor roepingen in de lokale gemeenschap mag versterken. Er is géén roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele gebedsgroepen blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. ‘Bid tot de Herder’ is dus ook een uitnodiging aan ons allemaal om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van een (diocesane of plaatselijke) gebedskring om roepingen.”

Voor het gebedenboekje, klik hier (pdf).
Bestellen van het materiaal voor Roepingenzondag: roepingenraad@aartsbisdom.nl.