Agenda   |  
Zoeken
 

Curriculum catechetenopleiding

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1
 
God en mens  Inleiding parochie en organisatie 

 
Inleiding Oude Testament  Katholiek sociaal denken 

 
Inleiding Nieuwe Testament  Sociologie: God in Nederland 


 
Christologie  Caritas: geschiedenis
en werkstructuren 

 
Pneumatologie  Diaconie en geloof 

 
Ecclesiologie  Kerkelijke werkstructuren 

 
Sacramenten  Kerkelijke en maatschappelijke
organisaties 
  

Jaar 2
Het jaar wordt door de aspirant catecheten en diakenstudenten samen gevolgd. 

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1

 
Sacramentenvoorbereiding:
Initiatie
Sacramentenvoorbereiding:
Initiatie
2


   
Communicatie, begeleiding
en stijl
Kerkelijke documenten:
Evangelii Gaudium en
Deus Caritas est
3

   
Sacramentenvoorbereiding:
Huwelijk
Sacramentenvoorbereiding:
Huwelijk
4

   
Sacramentenvoorbereiding:
Boete en Verzoening
Sacramentenvoorbereiding:
Ziekenzalving
5

   
Armoede in Nederland Kerkelijke documenten:
Laudato si
6
   
Gedragscode pastoraat Preventie ongewenst gedrag
Algemene moraaltheologie Bijzondere moraaltheologie


Jaar 3
Gedurende dit jaar zijn er vier cursusbijeenkomsten. Daarnaast wordt onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan.

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1

 
Catechese voor kinderen
en jongeren
Groepssupervisie:
- projectmatig werken
2

   
Catechese voor volwassenen
en ouderen
Groepssupervisie:
- projectmatig werken
3

   
Werken met groepen Groepssupervisie:
- projectmatig werken
Presentatie eindverslagen Afsluiting van de cursus