Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Jaarafsluiting Ariënsinstituut op hoogfeest HH. Petrus en Paulus 

2-7-2018   
 
Het studie- en vormingsjaar van het Ariënsinstituut werd vrijdag 29 juni traditiegetrouw afgesloten met een feestelijke middag. De bijeenkomst op het hoogfeest van de HH. apostelen Petrus en Paulus begon met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met als hoofdcelebrant mgr. Woorts. Tijdens deze viering werd James Keuben officieel aanvaard als priesterkandidaat voor het Aartsbisdom Utrecht en ontvingen Gauthier de Bekker, Marko Bučić en Rik Ledoux de aanstelling tot lector.


Tijdens de H. Mis memoreerde mgr. Woorts dat “we van de zogeheten ‘apostelvorsten’ Petrus en Paulus in het bijzonder het geloof in Jezus Christus hebben ontvangen. Zij hebben van Hem getuigd – tot in de marteldood toe.” Petrus en Paulus zijn op een geheel andere wijze tot geloof in Christus gekomen en ze hebben na Jezus’ verrijzenis ook niet samen gemissioneerd. Mgr. Woorts: “Beiden zijn letterlijk eigen wegen gegaan. En toch zien we hen vanouds vaak tezamen afgebeeld. Wat zegt dat ons, zeker vandaag? Petrus en Paulus tezamen, het verbeeldt – zoals het zo mooi heet – de ‘concordia apostolorum’ ofwel de eendracht van de apostelen. Petrus en Paulus tezamen staan voor de eenheid van de Kerk, vanaf Pinksteren bestaande uit alle volkeren en talen.”


James Keuben


Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Marko Bučić

“Deze ‘concordia apostolorum’ is een beeld, een voorbeeld voor allen die de Heer geroepen heeft om zijn Kerk te dragen, te dienen, allereerst de opvolgers van Petrus en de andere apostelen: de paus en de bisschoppen,” aldus mgr. Woorts, die vervolgde: “Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere gewijde bedienaren van de Kerk – de priesters en de diakens – alsook voor onze pastorale teams en onze parochies, onder leiding van hun pastoor, onze priesteropleidingen, voor onze religieuze gemeenschappen. Ja, deze ‘concordia apostolorum’ is een aansporing om te bidden voor en te werken aan de eenheid van alle christenen en alle kerken, daar waar we zelf leven, bidden, werken, studeren, parochie-zijn.”

Na de viering werd het programma vervolgd in het Ariënsinstituut, waar rector Kuipers een korte presentatie hield rond de hoogtepunten uit het afgelopen jaar. Daarna namen de studenten het stokje over. In de geest van de vlogs die enkele studenten maakten in het kader van de recente bisdombedevaart naar Lourdes, lieten ze een filmpje zien met een uitgebreide, persoonlijke en humoristische terugblik op deze bijzondere pelgrimage. Deze vlog werd gevolgd door een quiz voor alle aanwezigen. Daarbij werden makkelijke en moeilijke feitelijke vragen (‘naar wie is het Ariënsinstituut genoemd’, ‘hoe hoog is de Domtoren’) afgewisseld met grappige inkijkjes in het seminarieleven – zoals de student die onbedoeld om middernacht het brandalarm in werking zette toen hij wat kaarsen uitblies. Met een gezamenlijk lied sloten de studenten hun presentatie af.

In de kathedraal werden vervolgens de vespers gevierd, waarna tot besluit een gezellige barbecue volgde op de binnenplaats van het Ariënsinstituut.
 

Terug