Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Priesterwijding: Vandaag begint God een nieuw verhaal! 

18-6-2018   
 
Zaterdag 16 juni was het groot feest in het Zeeuwse Hulst. In de Sint Willibrordusbasiliek werd Tom Kouijzer s.m., oud-student van het Ariënskonvikt en lid van de congregatie van de Maristen, tot priester gewijd. Dat gebeurde in een plechtige Eucharistieviering door mgr. H. Kronenberg s.m., emeritus-bisschop van Bougainville in Papoea-Nieuw-Guinea.


Tom Kouijzer, zelf gedoopt in de basiliek te Hulst, kwam in 2007 als seminarist van het bisdom Breda naar het Ariënskonvikt. Na de sluiting van het konvikt in 2010 besloot hij om zich aan te sluiten bij de Maristen die hij kende vanuit Hulst. Na een oriënterende periode in Fiji, een studie theologie in Rome en uiteindelijk een pastorale benoeming in Dublin was nu eindelijk de dag aangebroken van zijn priesterwijding. “De dag waarop God een nieuw verhaal begint,” aldus mgr. Kronenberg in zijn homilie. “God roept mensen, zoals Jeremia en de apostelen en rust hen toe met verschillende gaven om zijn volk te kunnen dienen. God roept nu ook jou, Tom, en vraagt je om in het apostolaat het ideaal van de Societeit van Maria uit dragen, te werken aan een Mariale Kerk van gebed, eenheid en verbondenheid.”Velen waren naar deze bijzondere viering gekomen, zoals medebroeders Maristen uit allerlei delen van Europa, priesters uit verschillende bisdommen, parochianen uit Dublin en ook mgr. H. van den Hende, die voor Tom Kouijzer in zijn tijd als priesterstudent van Breda een groot voorbeeld was. De huidige bisschop van Rotterdam was in die periode bisschop van Breda. Namens het Ariënsinstituut was rector Kuipers aanwezig om Kouijzer mede de handen op te leggen en te feliciteren met deze bijzondere stap in zijn leven.

 

 

Terug